Professor International Economics, University of Leuven (KU Leuven) - Head of International Economics Section - CEPR Fellow (London) and CES-ifo Fellow (Munich)

Department of Economics
University of Leuven (KU Leuven)

Hogenheuvelcollege, Office 02.143, Naamsestraat 69, 3000 Leuven, Belgium

hylke.vandenbussche@kuleuven.be

+32 (0) 16 32 69 20

+32 (0) 486 87 55 68

Over mij

Ik ben Hoogleraar aan de KU Leuven in het department Economie waar ik de vakgroep Internationale Economie leid. Ik begon mijn academische loopbaan als docent aan de Universiteit van Cambridge in Engeland. Daarna werd ik Hoogleraar aan de Université catholique de Louvain (UCL) waar ik gedurende verschillende jaren verbonden was aan het centrum CORE. In de VS, ben ik gastprofessor geweest aan Dartmouth college en verblijf ik geregeld aan de Penn State University voor onderzoek. Ik ben lid van de American Economic Asscociation en de European Economic Association. Ik ben een research fellow van de Centre of Economic Policy research (CEPR) in Londen en ook research fellow van het CES-IFO instituut van de Universiteit van München. I zit in het wetenschappelijk comité van de US Midwest Trade conferentie en de European Trade Study Group (ETSG). Ik onderwijs aan de KU Leuven de vakken Internationale Economie voor Master studenten en micro-economie. Jaarlijks organizeer ik een seminarie reeks over actuele Europese economische thema’s in samenwerking met de EU commissie waar ik ook twee jaar werkte als adviseur. In mijn onderzoek gebruik ik firma gegevens over import en export. Ik analyzeer de rol van de vraagzijde als verklaring van export. In mijn onderzoek breng ik ook global value chains in kaart en de input-output structuur van de Europese netwerk economie.